tło

Wieś Cisownik. Tradycja i kultura

Nowy krzyż w cisowniku

1 sierpnia 2009 roku w Cisowniku Ks. proboszcz Władysław Stępniewski poświęcił nowy modrzewiowy krzyż. Stanął on na  miejscu starego
i spróchniałego już krzyża z 1982 r.

Aby  nastąpił ten uroczysty dzień, podjęto liczne starania i tak: już zimą sołtysowa Kazimiera Opala wystąpiła z podaniem do nadleśnictwa w Stąporkowie o przekazanie drzewa na ten zbożny cel. Odpowiedź była pozytywna. Mieszkańcy wioski w różny sposób  zaangażowali się w to dzieło, ale głównym wykonawcą był Henryk Wąsik, jeden z niewielu żyjących, którzy stawiali poprzedni krzyż.

Cała uroczystość poświęcenia choć trwała krótko była bardzo podniosła. Ks. proboszcz najpierw odmówił  modlitwę, a później wspomniał o symbolicznym znaczeniu krzyża. Na pamiątką tego wydarzenia  ksiądz rozdał obrazki z wizerunkiem św. Krzysztofa. Po ceremonii wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku.

Jak ważnym elementem krajobrazu i świadomości ludzi w naszej wsi był i jest krzyż niech świadczy ten wiersz poety amatora, który w Cisowniku się urodził i wychował.

Krzyż

Na skraju tej wioski stoi krzyż Cisowski
Krzyż duży, drewniany,
Przez mieszkańców wioski świeżo postawiony.
Z dawna on istnieje w tej miejscowości
Jak stary spróchnieje -  stawiają znów nowy.
Pamięta on z dawna historię tej wioski,
opasany lasem krajobraz Cisowski
W ubiegłym stuleciu – wioska pełna życia
Mało jest mieszkańców z tamtego stulecia.
Panie Jezu drogi, co patrzysz z wysokiego krzyża
Na te nasze pola, na krajobraz Cisowski
Na kapliczki w lesie, obiekty sakralne
Za to wszystko - dzięki Mieszkańcy tej wioski.

Lipiec 2009r.
Czesław Sosnowski

A oto mała fotorelacja

Wieś Cisownik Wieś Cisownik. Jagody w koszach sosnowych Wieś Cisownik. Koszenie kosami. zdjęcie na festynie Cisownik pieczątka z żarnami słupek poprzeczka menu linki menu galeria menu kontakty menu renkonstrukcje historyczne menu kulinaria menu ułani w cisowniku menu dni cisownika menu historia menu aktualności menu wieś cisownik menu menu linki menu menu forum menu galeria menu menu kontakt menu menu rekonstrukcje historyczne menu menu kulinaria menu menu ułani w cisowniku menu dni cisownika menu menu historia menu menu aktualności menu menu wieś cisownik menu Wieś Cisownik. Krzyż 1982 Wieś Cisownik. Krzyż 1982 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009 Wieś Cisownik. Przydrożny krzyż 2009